Realizace zakázek

Topení

  • montáž rozvodů ústředního vytápění ( z materiálů Cu, železo, plast - Pex, AlPex ), otopných těles - radiátory, žebříky, registry aj.
  • kotelny, výměníkové stanice včetně přísl. profesí (MaR, VZT, elektro)
  • teplovodní podlahové vytápění
  • široký výběr plynových, elektro, olejových i uhelných kotlů
  • realizace kotelen na topné oleje ( ExLTO )